Kalendarium

 
KALENDARIUM SZKOŁY

1937

 • Otwarcie Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Szkoły Średniej w Biłgoraju, powołanie  Bolesława Piwońskiego na dyrektora szkoły.

1939-1944

 • Tajne  nauczanie.

1944 

 • Wznowienie nauki szkolnej w gimnazjum i liceum pod kierownictwem dyrektora Stanisława Adamczyka.

1945

 • Pierwsza Matura.

1945 -1951, 1955 -1962

 • Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły przez Wawrzyńca Dyrkę.

1946

 • Upaństwowienie szkoły.

1947

 • Powstanie zespołu tanecznego i teatru amatorskiego pod kierownictwem Anieli Dudekowej.

1948

 • Połączenie Szkoły Podstawowej nr 2 z Liceum Ogólnokształcącym pod nazwą Szkoła nr 2 Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju.

1950-1960

 • Budowa hali sportowej.

1951

 • Mianowanie na dyrektora szkoły Edwarda Pająka.

1953 – 1955

 • Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły przez Janinę Papiesz.

1958

 • Pierwszy w dziejach szkoły zjazd absolwentów.

1962 – 1965, 1971 – 1989

 • Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Mieczysława Wlazia.

1965

 • Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły Józefa Nowickiego.

1969/1970

 • Rok bez matury z powodu reorganizacji szkolnictwa.

1971

 • Ponowne objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Mieczysława Wlazia.

1972

 • Powstanie zespołu wokalnego  Stanisława Wołowskiego.

1977 – 1979

 • Zamknięcie budynku szkoły z powodu decyzji Prokuratury Wojewódzkiej, przeniesienie zajęć do Szkoły Podstawowej nr 3.

1979

 • Otwarcie budynku nowej szkoły.
 • Przeniesienie biblioteki do nowego budynku.

1983

 • Nawiązanie współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.
 • Oddanie do użytku czytelni przy bibliotece szkolnej.

1986

 • Nadanie szkole imienia Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • Rozpoczęcie budowy nowego skrzydła szkoły.

1987

 • Sejmik uczniów liceów województwa zamojskiego pod hasłem ”Młodzież w sprawie pokoju”.

1989

 • Ostatnie pożegnanie długoletniego dyrektora szkoły Mieczysława Wlazia.

1989 – 1991

 • Pełnienie funkcji dyrektora szkoły przez Stanisława Rząda.

1990/1991

 • Uruchomienie kuchni i stołówki.

1991

 • Przekazanie do użytku nowoczesnej sali gimnastycznej z bogatym zapleczem.

1991

 • Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Mariana Klechę.

1993

 • Wizyta ministra Edukacji Narodowej Aleksandra Łuczaka.

1994

 • Włączenie szkoły w poczet Szkół Stowarzyszonych w ASP UNESCO.
 • Wizyta Marka Nowickiego z Komitetu Helsińskiego.

1995

 • Początek współpracy z Albert –Schweizer –Gymnasium w Crailseim w Niemczech.
 • Wizyta specjalnego wysłannika Komisji Praw Człowieka ONZ Tadeusza Mazowieckiego oraz Henryka Wujca z okazji 50 rocznicy powstania ONZ.

1997

 • Uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia szkoły.

1998

 • Wizyta wiceministra Edukacji Narodowej Wojciecha Książka w sprawie założeń reformy oświaty.
 • Pierwsza Biała Szkoła w Zakopanem.

2000

 • Przekazanie internatu LO na siedzibę Kolegium UMCS.
 • Komputeryzacja biblioteki szkolnej.
 • I Dzień Dziecka dla dzieci z Wioski Dziecięcej w Biłgoraju.

2001

 • Utworzenie Powiatowego Gimnazjum nr 2 i powrót do nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących.
 • Nawiązanie kontaktów partnerskich z Liceum Ogólnokształcącym im. Joanny d’Arc w Nancy.
 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Wawrzyńcowi Dyrce – wieloletniemu dyrektorowi liceum.

2002

 • Przejęcie opieki nad sztandarem AK.
 • Początki wolontariatu w naszej szkole.

2003 

 • Wizyta w szkole Israela Zamira – syna Isaaca Singera.
 • Pierwsza „Klasa pod żaglami” na Mazurach.

2004

 • Miedziana Tarcza w rankingu „Kuriera Lubelskiego”.
 • Prezentacja projektu ”Ślady przeszłości ” w ramach Festiwalu Dziewięciu Kultur w Pradze.
 • Wizyta robocza nauczycieli ze szkół partnerskich z Estonii, Hiszpanii, Holandii i Włoch
 • w ramach projektu  Comenius „Wszyscy jesteśmy Europejczykami ”.
 • Otwarcie Biblioteki Angielskiej.

2005

 • Srebrna Tarcza w rankingu „Kuriera Lubelskiego”.
 • Pierwsza Biała Szkoła w Alpach.

2007

 • Odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Wlaziowi – wieloletniemu dyrektorowi liceum.
 • Uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia szkoły.
 • Pozłacana Tarcza w rankingu „Kuriera Lubelskiego”.

2008

 • Nawiązanie współpracy z Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS.
 • Srebrna Tarcza w rankingu „Kuriera Lubelskiego”.

2009

 • Srebrna Tarcza w rankingu „Kuriera Lubelskiego”.

2010

 • Nawiązanie współpracy z Instytutem Historii UMCS.
 • Pozłacana Tarcza w rankingu „Kuriera Lubelskiego”.

2011

 • Laur Złotej Tarczy w rankingu „Kuriera Lubelskiego” dla najlepszego liceum w województwie lubelskim.

2012

 • Powstanie pierwszej w Polsce Dziecięcej Biblioteki Rosyjskiej im. S. Michałkowa.
 • Wizyta studyjna zwycięzcy „Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego”  w Parlamencie Europejskim. 
 • Podjęcie współpracy ze szkołami z Estonii i Turcji w ramach projektu Comenius „Przez sztukę do Europy”.
 • Nawiązanie współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej KUL.

2013

 • I Międzynarodowy Dziecięcy Teatralny Festiwal w języku rosyjskim.
 • Uzyskanie tytułu „Szkoła – Lider innowacji”.
 • Brązowa Szkoła w rankingu „Perspektyw”.
 • Otwarcie Biblioteki Niemieckiej.
 • Wykład otwarty wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza.

2014

 • Tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu najlepszych liceów „Perspektyw”.
 • Nadanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów.
 • LO im. ONZ Szkołą Dialogu 2014.
 • Nawiązanie współpracy z Instytutem Anglistyki UMCS.
 • Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.

2015

 • Wprowadzenie dzienników elektronicznych.
 • Pierwsza wymiana polsko – bułgarska.
 • Brązowa Szkoła w rankingu „Perspektyw”.
 • Nadanie certyfikatu potwierdzającego bardzo wysoką jakość pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

2016

 • Pierwsza „Zielona Szkoła” w Hiszpanii.
 • Podpisanie umowy o współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i utworzenie klasy akademickiej SGH.
 • Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zwycięstwo w europejskim konkursie graficznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem.
 • I miejsce w Mistrzostwach Debat Oxfordzkich.

2016-2017

 • Spotkania z absolwentami naszej szkoły.

2017

 • Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.
 • Uroczyste obchody Jubileuszu 80-lecia szkoły.