Zaproszenie

DRODZY ABSOLWENCI!!!
DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE I PRACOWNICY
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ONZ W BIŁGORAJU
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
7 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU
 ZGŁOSZENIA NA JUBILEUSZ 80-LECIA BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD 8 MAJA 2017 ROKU DO 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

 Program uroczystości:
– 10.00   Msza Święta w Kościele pw. Św. Jerzego
– 11.15 Podsumowanie projektu „Odkryjmy Kopernika”
– 11.30   Uroczyste obchody jubileuszowe w auli szkoły
– 14.30   Spacer  po szkole i poczęstunek
– 19.00   Bal Absolwenta w Restauracji Sitarska w Biłgoraju

 Koszt uczestnictwa: 50 zł
(pakiet powitalny, poczęstunek)
Cena Balu Absolwenta: 150 zł
Wpłat należy dokonywać na konto:
Rada Rodziców przy LO im. ONZ w Biłgoraju
Nr rachunku 43 9602 0007 0000 1531 2000 0001
(w tytule prosimy wpisać: „80-lecie szkoły” –  udział lub „80-lecie szkoły” – Bal)